اولین شربت نشاسته ای در قرن نهم در کشور ژاپن از طریق افزودن مالت به نشاسته ارورت بدست آمد. در اواسط قرن هفدهم میلادی شیمی دان آلمانی به نام A.S Marggraf گلوکز خالص را از آب انگور تهیه نمود. در سال 1781 میلادی معلوم شد که واکنش اسید با مواد نشاسته ای میتواند منجر به تولید مواد محلول شیرین گردد. در طی جنگ های ناپلئونی به علت متوقف شدن واردات شکر انگیزه ای بسیار قوی برای توسعه جایگزین های دیگر شکر ایجاد گردید. تولید صنعتی شربت های گلوکز از قرن نوزدهم آغاز شد که با استفاده از هیدرولیز اسیدی انجام می گرفت. صنعت تولید شربت های گلوکز به سرعت در ایالات متحده آمریکا نیز پیشرفت نمود و ذرت به عنوان عمده ترین ماده اولیه برای تولید شربت گلوکز مورد استفاده قرار گرفت.

در سال 1970 پیشرفت چشمگیر و متحول کننده ای که در صنعت شیرین کننده های نشاسته ای انجام شد . ابتدا مشاهداتی توسط مارشال در آمریکا انجام که با استفاده از آنزیم های بدست آمده از میکروارگانیسم ها میتوان شربت گلوکز را به فروکتوز تبدیل نمود.
شربت های ذرت با فروکتوز بالا از سال 1972 به بعد به مقدار زیاد تولید شده و از همان زمان تاکنون نیز از پذیرش گسترده برخوردار بوده اند که بیشتر به خاطر بحث اقتصادی و میزان شیرینی بالاتر در این شربت ها می باشند. بیشترین کاربرد این شربت ها در نوشیدنی های غیر الکی بوده که در آن ها فروکتوز جایگزین قسمت یا تمامی ساکاروز می شود.
تولید دکستروز ( گلوکز) از نشاسته در مقیاس وسیع از مدت ها پیش شناخته شده است. این محصول شیرینی محدودی داشته و حمل نقل شربت های آن به خاطر تشکیل کریستال مشکلات مربوط به خود را دارا می باشد. از طرف دیگر فروکتوز از دکستروز شیرینی بیشتری داشته اما مولکول فروکتوز بر خلاف مولکول گلوکز در طبیعت به شکل پلیمریزه و خالص و جود ندارد. همچنین خالص سازی فروکتوز به خاطر انحلال پذیری بسیار بالای آن مشکل می باشد. براین اساس توجه بیشتر روی تهیه شربت هایی است که مخلوطی از دکستروز و فروکتوز بوده و شیرینی آن نیز قابل مقایسه با قند اینورت( محصول هیدرولیز ساکاروز) می باشد.
بنابراین شربت های با فروکتوز بالا که حاوی 42 درصد فروکتوز بود و قدرت شیرین کنندگی معادل یا بیشتر از ساکاروز داشت تولید شد. این امر برای صنعت نوشابه سازی بسیار مسرت بخش بود. با این روش شربت هایی با درصد های مختلف فروکتوز صورت 42%، 55%، 60%، 90% یا حتی 100% فروکتوز نیز قابل تهیه می باشد.


شربت فروکتوز بالا مایع قندی و بدون رنگی است که در دو نوع تهیه می شود:

1- شربت فروکتوز بالا حاوی 42% فروکتوز
این شربت حاوی 42% فروکتور بوده و تا ماده خشک 71 درصد تغلیظ می شود. شیرینی این شربت همانند ساکاروز حاصل از چغندر و نیشکر می باشد و می تواند به عنوان جایگزین شکر در فرمولاسیون نوشابه ها، کیک و کلوچه بکار رود.

2- شربت غنی از فروکتوز
این شربت حاوی 55% فروکتوز بوده و تا 77 درصد ماده خشک تغلیظ می شود. این شربت نسبت به شربت فروکتوز بالا شیرین تر می باشد. این شربت در صنایع نوشابه سازی به جای شکر حاصل از چغندر قند و نیشکر مورد استفاده قرار می گیرد و باعث رژیمی شدن محصول می گردد.