در دنيای صنعت امروز عمر صنايع مدرن كوتاه بوده و با پيشرفت سريع  تكنولوژی مدرن به سنتی تبديل می شوند، لذا تمامی صنايع دنيا برای اينكه ازاين دوی ماراتن تكنولوژی عقب نمانند جهت همسویی و همزمانی با اين چرخه در تلاش و تكاپو هستند، شركت شهدينه آران (شهرک صنعتی جی) كه از سال 1376 اقدام به تاسيس شركت با توليد گلوكز ، گلوتن و نشاسته از گندم نموده بود، سهام داران آن تصميم به تاسيس شركت جديد با تكنولوژی جديد و روز دنيا نمودند كه شركت شهدينه آران هشت بهشت را با چشم انداز توليد فروكتوز و شربت فروكتوز از ذرت را پايه گذاری نمودند و از پرسنل متخصص و كار آزموده در اين خصوص بهره می برد. اميد است با اتكال به خداوند سبحان و پشتيبانی و تلاش پرسنل زحمت كش شركت بتوانيم علاوه بر همراهی با علم روز دنيا نقش موثری در رضايتمندی و پيشرفت و اعتلای كشور عزيزمان ايران داشته باشيم.