معرفی دکستروز - گلوکز DE 95 (Dextrose Syrup)

دکستروز مایع، بی رنگ، شفاف دارای مزه شیرین با معادل دکستروز حداقل 95 می باشد. دکستروز به عنوان ماده اولیه در رنج وسیعی از محصولات غذایی، تخمیری و دارویی استفاده می شود.

کاربرد گلوکز مایع :
این شربت برای تولید الکل، سرکه، اسید سیتریک، خمیرمایه و دکستروز پودری مصرف می شود.

بسته بندی:
تانکر 25000 کیلوگرمی