روغن ذرت

هدف از آسیاب اولیه دانه ذرت جداسازی اجزاء دانه (جوانه، پوسته و آندوسپرم) از همدیگر می‌باشد. جوانه بخش مهمی است که ماده جانبی با ارزشی در صنعت استحصال نشاسته ذرت محسوب می شود. روغن ذرت ارزشمندترین محصول جانبی بدست آمده از ذرت بوده که ویژگی های منحصر به فرد آن منجر به استفاده گسترده در صنایع غذایی شده است. فقدان کلسترول و مقادیر بالای اسیدهای چرب اشباع نشده از مزیت های روغن ذرت می باشد. از طرف دیگر نیز گلیسیریدهای آن حاوی اسیدهای چرب لینولئیک و لینولنیک بوده که برای بدن انسان ضروری می باشند. جوانه باید به طورکامل و با کمترین میزان خرد شدگی از دانه ذرت آزاد شود تا به مراحل بعدی فرستاده شود. جوانه های جدا شده در این مرحله وارد مراحل شست شو، آبگیری، خشک کردن و بسته بندی می¬شوند تا جهت ارسال برای روغن کشی آماده شوند. جوانه دارای 58%-50% چربی،14% پروتئین، 10% فیبر خام، 8%  نشاسته، 3% خاکستر، 5/3% آب و 4% سایر ترکیبات می باشد.

برچسب ها