معرفی کنجاله جوانه ذرت (Corn Germ Meal) :

پس از پرس و روغن کشی از جوانه ذرت آنچه باقی خواهد ماند را کنجاله جوانه ذرت می گویند. کنجاله ذرت مقادیر کافی از پروتئین، نشاسته،
اسید آمینه های مهم جهت رشدو فیبر را دارا می باشد که ارزش غذایی کافی برای استفاده در خوراک دام و طیور را دارد.

کاربرد :

از این محصول برای خوراک دام و طیور استفاده میشود.

بسته بندی:

  • کیسه40 کیلو گرمی
  • به صورت فله ای