برگزاری بوت کمپ تخصصی و اختصاصی آموزشی لینکدین برای گروه اول پرسنل

گروه عازم با محیط پویا و نوآورانه‌ی خود همواره به دنبال آموزش و ارتقا سطح علمی پرسنل است. ارزش گذاری به ارتقا دانش و مهارت و در نظر گرفتن رشد حرفه‌ای و توسعه فردی پرسنل، در کنار به کارگیری ارتباطات موثر با صنایع مرتبط، گروه عازم در تلاش است تا تمامی پرسنل عزیز به رشد […]