بازدید بزرگ‌ترین بانک روسیه SberBank از شرکت گلشهد برای بررسی فرصت‌های تجاری

بازدید بزرگ‌ترین بانک روسیه SberBank، از شرکت گلشهد به منظور بررسی فرصت‌های تجاری در روز یکشنبه مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ انجام شد. این بازدید با هدف شناخت بهتر از فعالیت‌های شرکت صنعتی گلشهد نقش جهان، ارزیابی پتانسیل‌های تجاری و شناسایی فرصت‌های همکاری و سرمایه‌ گذاری انجام شد. در این بازدید، نمایندگان بانک و شرکت در […]

شرکت گلشهد عضو رسمی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران

شرکت گلشهد گروه عازم به طور رسمی عضو شماره ۵۹ انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران شد. همزمان با آن، مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن روز سه شنبه مورخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۸ در هتل اسپیناس بلوار واقع در تهران بلوار کشاورز برگزار شد.