کاربرد: شکلات‌های تخته‌ای

شربت گلوکز
در صنایع شیرینی و شکلات موجب ایجاد بافت و طعم بهتر می‌شود و از کریستاله شدن (شکرک زدن) جلوگیری می‌کند.
دکستروز مونوهیدرات و آنهیدروز پودری
دکستروز به دلیل قدرت متراکم‌سازی بالا، یکی از قندهایی است که در فرآیند تولید شکلات‌های تخته‌ای کاربرد دارد. دکستروز باعث ذوب شدن آسان‌تر شکلات در دهان می‌شود. همچنین به دلیل اثر خنک کنندگی ذوب شدن، ایجاد احساس تازگی کرده و علاوه بر آن با طعم‌های میوه‌ای سازگار است و طعم آن‌ها را تشدید می‌نماید.