فروش و بازاریابی، همراه شما

Sales and Marketing, Meets your needs

فروش و بازاریابی، همراه شما
Sales and Marketing, Meets your needs
بعنوان یک شرکت معتبر، خوشنام و با عقبه ای سی ساله در این صنعت، تلاش گسترده ای را در شناخت و ایجاد روابط موثر و صمیمی با مشتریان انجام داده ایم.، همچنین سعی در همراهی با آن ها در تمامی فراز و نشیب های اقتصادی و تولیدی جهت تامین مداوم بعنوان یک تامین کننده مطمئن داشته ایم.
فرم های مرتبط با فروش و بازاریابی:
فرم افتتاحیه حساب مشتری
فرم نظرسنجی
فرم بازاریابی و نمایشگاهی
فرم رسیدگی به شکایت مشتری
فرم رسیدگی به شکایت نماینده
فرم رسیدگی به پیشنهادات مشتری و نماینده
فرم درخواست نمایندگی فروش