فروش و بازاریابی، همراه شما
Sales and Marketing, Meets your needs

به عنوان یک شرکت معتبر، خوشنام و با شهرت و اعتبار سی ساله در این صنعت، تلاش گسترده‌ای در شناخت و ایجاد روابط موثر و صمیمی با مشتریان انجام شده است. همچنین سعی در همراهی با آن‌ها در تمامی فراز و نشیب‌های اقتصادی و تولیدی به جهت تداوم تامین به عنوان یک تامین کننده مطمئن انجام شده است.

فرم های مرتبط با فروش و بازاریابی
فرم افتتاحیه حساب مشتری
فرم نظرسنجی
فرم بازاریابی و نمایشگاهی
فرم رسیدگی به شکایت مشتری
فرم رسیدگی به شکایت نماینده
فرم رسیدگی به پیشنهادات مشتری
فرم رسیدگی به پیشنهادات نماینده
فرم درخواست نمایندگی فروش
فرم افتتاحیه حساب مشتری
فرم نظرسنجی
فرم بازاریابی و نمایشگاهی
فرم رسیدگی به شکایت مشتری
فرم رسیدگی به شکایت نماینده
فرم رسیدگی به پیشنهادات مشتری
فرم رسیدگی به پیشنهادات نماینده
فرم درخواست نمایندگی فروش