چشم انداز، ماموریت و ارزش ها

Mission, Vision, Values

چشم انداز

Our Vision

حرکت به سوی سازمان پایدار با ایجاد یک سازمان محصول محور چابک در بستر و چارچوب اصول تفکر سیستمی، به منظور خلق ارزشهای هدفگذاری شده ذینفعان (اقتصادی، فنی، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی) در بازارهای ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای تا سال ۱۴۰۴.

چشم انداز پایایی ما

Our Sustainability Vision

برای اینکه نسل های آینده در دنیایی قابل سکونت و رفاه زندگی کنند، ما تلاش می کنیم تا در حین رسیدن به هدفمان، اطمینان حاصل کنیم که ردپای خود را در طبیعتمان کاهش داده و سهم خود را برای تشویق جامعه به زندگی پایا افزایش دهیم.

ارزش ها

Values

ارزش های ما فرهنگ سازمانی مارا تشکیل می دهند و بر استراتژی های کسب و کارمان اثر گذاشته اند. همچنین ما را در هدف گذاری، بهبود انسجام تیمی و ایجاد احساس تعهد به آرمان هایمان یاری می رساند.

حاکمیت شرکتی

Corporate Governance

ما ازطریق حاکمیت شرکتی پیوسته در حال متعادل سازی مناقع بسیاری از سهامداران، مدیران ارشد، مشتریان، تامین کنندگان، سرمایه گذاران و همچنین جامعه هستیم.