کاربرد: صنعت ساختمان

نشاسته
در مصالح ساختمانی به عنوان افزودنی ملات برای صنایع ملات خشک مخلوط، به عنوان افزودنی ملات برای ملات‌های عایق حرارت، به عنوان افزودنی ملات برای پرکردن محل اتصال‌ها و ترک‌ها، به عنوان افزودنی ملات برای چسب کاشی استفاده می‌شود.