کاربرد: خامه قهوه

مالتودکسترین پودری با DE پائین
خامه قهوه یک نوع خامه ساختگی نیست بلکه سیستم فرموله شده‌ای است مشابه با محصولات لبنی طبیعی با مزیت‌هایی چون قیمت کمتر، طول عمر بالاتر و احساس دهانی و ویژگی‌های فیزیکی عالی. این ترکیب شامل شربت گلوکز، امولسیفایر، پروتئین(کازئینات)، چربی(شورتنینگ یا روغن)، ترکیبات بافر کننده و ترکیبات ایجاد کننده طعم و رنگ می‌باشد. کربوهیدرات‌ها به عنوان عامل پر کننده بافت عمل می‌کنند و جهت تنظیم و تعدیل دانسیته و ویسکوزیته باید وجود داشته باشند. این امر باید با بالا بردن مواد جامد محلول بدون افزودن شیرینی نامطلوب در محصول تحقق یابد. به همین منظور از شربت‌های گلوکز با DE پائین یا مالتودکسترین استفاده می‌گردد.