کاربرد: فیلینگ (پرکننده) لبنی

مالتودکسترین پودری
ترکیبی از خصوصیات نرمی و ویسکوزیته، مالتودکسترین را برای استفاده در "فیلینگ‌های خامه‌ای" به عنوان یک حامل و عامل حجیم کننده ایده‌آل برای سایر مواد لبنی (شیر بازسازی شده، چربی شیر، لاکتوز و غیره) معرفی می‌کند.