کاربرد: حفاری چاه‌های نفتی

نشاسته
از نشاسته پری‌ژل به عنوان عامل سرد کننده مته حفاری و جهت کاهش مصرف آب در حین عملیات حفاری استفاده می‌کنند که باعث مقاومت در برابر حرارت، ایجاد ویسکوزیته بالا و جلوگیری از ریزش دیواره‌های چاه می‌شود. البته بالا بردن این قدرت به شکل، اندازه برش، چگالی و سرعت حرکت سیال به سمت بالا هم بستگی دارد. این ماده قادر به تمیز کردن سوراخ سیالات حفاری نیز هست و به عنوان یک عامل فیلتر کاربرد دارد. از دیگر خواص این ماده در صنعت حفاری، نگهداری آب در حفاری چاه نفت است برای جلوگیری از اتلاف و ته‌نشین شدن آن در چاه