کاربرد: چاپ و رنگرزی پارچه

نشاسته ذرت
در چاپ پارچه به عنوان غلیظ کننده چاپ برای چاپ پراکنده، چاپ پارچه نایلون اسپندکس، چاپ ریون و برای چاپ واکنشی استفاده می‌گردد.