کاربرد: ترشیجات

دکستروز مونوهیدرات پودری
دکستروز یکی از انواع قندهایی است که به طور طبیعی در برخی از میوه‌ها و سبزیجات وجود دارد .در کنسروها، ترشی و شوریجات، به عنوان منبع قندی جهت تخمیر، دکستروز نسبت به ساکارز ترجیح داده می‌شود اگرچه در روش سنتی، ساکارز ترجیح داده می‌شود. دکستروز در محصولاتی مانند انواع شوریجات باعث تسریع فرآیند تخمیر اسید لاکتیک می‌شود .دکستروز به دلیل داشتن فشار اسمزي بالا در شوریجات، سبب دوام و حفظ طعم و همچنین ثبات بیشتر محصول می‌شود.