کاربرد: اسپریدها

مالتودکسترین پودری با DE پائین
ویسکوزیته بالای مالتودکسترین‌ها به همراه طعم ملایم آنها به این معنی است که با موفقیت می‌توانند در اسپریدها( کرم‌های صبحانه، پاته گوشت meat pates وفراستینگ‌ها frostings) استفاده شوند. ویسکوزیته بالای مالتودکسترین به عنوان تثبیت کننده امولسیون عمل می‌کند، در حالی که طعم ملایم مالتودکسترین بر طعم اسپرید تاثیری نمی‌گذارد. زمانی که میزان چربی اسپریدها کاهش می‌یابد، غلیظ کردن فاز آبی برای پایدارسازی سیستم نیاز است. که به این منظور استفاده از مالتودکسترین با DE پائین با خصوصیت تشکیل ژل، مورد نیاز و بسیار سودمند است. از آنجایی که ژل قابلیت پهن شدن دارد، مالتودکسترین‌های با DE پائین به صورت گسترده‌ای به عنوان جایگزین چربی در این محصولات کاربرد دارد. می‌توان آنها را به صورت پودر خشک یا به صورت ژل از قبل تشکیل شده برای افزایش خصوصیات بافتی در طی فرآوری اضافه نمود. غلظت مورد استفاده به نحوی در نظر گرفته می‌شود که به همراه آب و سایر ترکیبات پایدار کننده موجود در فرمولاسیون، تشکیل ژل در محصول نهایی تضمین گردد.