کاربرد: تولید تخته دیواری

دکستروز مونوهیدرات پودری-گریدصنعتی
دکستروز را می‌توان در تخته دیواری به عنوان یک مرطوب کننده برای کنترل انتشار آب و جلوگیری از شکننده شدن لبه‌ها در طول خشک شدن، استفاده نمود.